Konferansen i 2021 ble holdt i april og for første gang digitalt! Takk til alle 80 deltakere!
Det ble en digital møteplass for organisasjoner fra hele Norge. Tema var psykisk helse knyttet til fattigdom og målet var å finne et felles budskap før stortingsvalget. Det ble arbeidet på tvers i grupperom og det var satt opp digitale lunsjrom hvor organisasjonene kunne møte andre organisasjoner i pausen.

I årets konferanse fikk vi spennende innlegg fra Anna-Sabina Soggiu (KORUS OSLO /PhD-student) og Simen Brændhaugen (Voksne for Barn), samt en hilsen fra Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Konferansen planlegges og organiseres av representanter fra Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og er et samarbeid mellom batteriene i Norge.

MER OM NETTVERKSKONFERANSEN MAKT OG MULIGHETER

Den årlige konferansen «Makt og muligheter» er en arena for bygging av kunnskap og nettverk. Konferansen er nasjonal, og samler i normale tider omlag 80 deltakere fra ulike frivillige organisasjoner.

Et mål med konferansen er å skape slagkraftige organisasjoner i kampen for sosial rettferdighet:

  • Øke kompetansen i organisasjonene og fremme politisk påvirkning
  • Bygge nettverk på tvers av organisasjonene fra hele landet

Konferansen holdes en gang i året. Av og til arrangeres en utvidet konferanse som en møteplass for organisasjoner, forskere og politikere.  Å dele deltakernes egne erfaringer og kunnskap blir vektlagt.