BLI MED PÅ ÅRETS MAKT OG MULIGHETER TIRSDAG 27. APRIL 2021!

Digital konferanse: Makt og muligheter er en årlig nettverkskonferanse for frivillige organisasjoner som jobber mot fattigdom og utenforskap i Norge. Temaet for årets konferanse er psykisk helse knyttet til fattigdom.

Konferansen legger til rette for delingsutveksling og erfaringer om temaet på tvers av organisasjoner fra hele Norge. Sammen skal vi få frem et budskap vi vil påvirke med frem mot Stortingsvalget 2021!

I år holdes konferansen digitalt, det er gratis å delta, og du vil også kunne motta en lunsj-pakke hjem til dørmatta di om du ønsker det! Max 2 deltakere per organisasjon.

PROGRAM:

0900 –  Bli kjent med Zoom / med hverandre

0915 – Velkommen, introduksjon av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge v/ Honoratte Basemake NN Muhanzi og Magnus Pedersen

0930 – Bli kjent med hverandre! Deling i grupper

0945 – «Jeg har ikke råd til å være meg» v/ Anna-Sabina Soggiu

Anna-Sabina Soggiu er sosionom og PhD-stipendiat i psykisk helse og rus. Hun vokste opp på Grønland/Tøyen i Oslo og har flere ganger i det offentlige rom beskrevet oppveksten sin der. Hun har også de siste årene gjort seg bemerket som offentlig debattant.

1005 – PAUSE

1015 – Vi jobber i grupper. Hva har vi hørt/hva ønsker vi å gjøre?

1110 – Plenumssamling – vi deler fra gruppearbeidet

1130 – Lunsj!

Det settes opp digitale lunsjrom og du er hjertelig velkommen til å spise sammen med de andre deltakerne i pausen.

1215 – Hvorfor er det viktig at organisasjonene sier ifra v/Signe Horn

Signe Horn er Generalsekretær i Voksne for Barn. Hun har lang erfaring fra politikken både som gruppesekretær i bystyregruppen til Arbeiderpartiet i Oslo, i byrådet for barn- og utdanning og hun har også sittet i styret til Europabevegelsen.

1235 – Gruppearbeid. Hva vil vi fortelle politikerne?

1320 – PAUSE

1330 – Plenumssamling. Vi deler fra gruppene og spisser felles budskap til storingsvalget 2021

1430 – Avrunding

Programmet starter kl. 0900 og vi ønsker dere velkommen til å logge på 0845 for å sikre at alle er på til vi starter! Da konferansen er digital kan det være noe endringer på oppsatte tider i programmet underveis. Dere får tilsendt Zoom-lenke i forkant av konferansen.

Påmelding innen 20. april: Ta kontakt med ditt nærmeste Batteri på e-post (eller telefon) for påmelding og mer informasjon:

Bergen: Stefano.Gardone@skbb.no

Trondheim: Kine.Nilsen.Myre@bymisjon.no

Bodø: Julie.Kristiansen@bymisjon.no

Kristiansand: aashild@skbk.no

Oslo: Ellen.bachmann@bymisjon.no

Hilsen Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge + Batteriet

MER OM NETTVERKSKONFERANSEN MAKT OG MULIGHETER

Den årlige konferansen «Makt og muligheter» er en arena for bygging av kunnskap og nettverk. Konferansen er nasjonal, og samler i normale tider omlag 80 deltakere fra ulike frivillige organisasjoner.

Et mål med konferansen er å skape slagkraftige organisasjoner i kampen for sosial rettferdighet:

  • Øke kompetansen i organisasjonene og fremme politisk påvirkning
  • Bygge nettverk på tvers av organisasjonene fra hele landet

Konferansen holdes en gang i året. Av og til arrangeres en utvidet konferanse som en møteplass for organisasjoner, forskere og politikere.  Å dele deltakernes egne erfaringer og kunnskap blir vektlagt.