NETTVERKSKONFERANSEN MAKT OG MULIGHETER

Den årlige konferansen «Makt og muligheter» er en arena for bygging av kunnskap og nettverk. Konferansen er nasjonal, og samler rundt 80 deltakere fra ulike frivillige organisasjoner.

Et mål med konferansen er å skape slagkraftige organisasjoner i kampen for sosial rettferdighet gjennom å:

  • Øke kompetansen i organisasjonene og fremme politisk påvirkning
  • Bygge nettverk på tvers av organisasjonene fra hele landet

Konferansen holdes en gang i året. Av og til arrangeres en utvidet konferanse som en møteplass for organisasjoner, forskere og politikere.  Å dele deltakernes egne erfaringer og kunnskap blir vektlagt.

Konferansen planlegges og organiseres av representanter fra Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF) og er et samarbeid mellom batteriene i Norge og SF.