NETTVERK

Batteriene er del av et stort nettverk av organisasjoner, politikere og personer i fagmiljøer. Vi har ikke medlemmer, men du kan lage en brukeravtale med oss. Dette gir deg tilgang til vår kompetanse, lokaler og utstyr gratis. Vi oppfordrer alle til aktivt å ta del i vårt nettverk, sammen er vi slagkraftige!