KRAFTEN I Å DELE

Makt og muligheter 2017

Fra hele landet samlet over 90 deltakere seg på konferansen Makt og muligheter som ble arrangert 16. 0g 17.november i Oslo. Deltakerne representerer frivillige organisasjoner som på ulike måter jobber mot fattigdom og sosial ekskludering.

Tema for konferansen var:

  • Dagens forventninger og krav til frivillige organisasjoner
  • Hvordan øke samarbeidet med andre aktører slik som offentlig sektor, kommune, stat og næringsliv
  • Læring på tvers av organisasjoner
  • Presentasjonsteknikk: hvordan spisse budskapet til din organisasjon?

Arrangør av denne årlige konferansen er Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Batteriet. Mål med konferansen er å skape en møteplass for å å få ny kunnskap, og å kunne dele og lære av hverandre. Kan vi få til noe sammen?