STYRKEN I OSS

Makt og muligheter 2018

Makt og muligheter 2018 ble holdt i midten av oktober og var en møteplass for grasrotorganisasjoner fra hele landet. Tema var empowerment og politisk påvirkning.

I tillegg til både gruppearbeid, erfaringsdeling og speed-dating, sto følgende foredrag og innslag på programmet:

  • «Empowerment» med Ole Petter Askheim
  • Forumteater med Verdenshytta, en teatergruppe i fredskulturgruppa i Norges Fredslag
    • Gruppen iscenesatte ulike situasjoner der politiske påvirkningsmuligheter og medborgerskap kommer i spill.
  • Om politisk påvirkningsarbeid med Kjell Erik Ullmann Øie fra Kirkens Bymisjon
  • Ett år til kommunevalget – hvor står vi?  Med Tiril Rustand Halvorsen, rådgiver i Tankesmien Agenda
  • “Silent sofa”- presentasjon av ungdomspolitikerne og konseptet “Silent Sofa” der deltakerne etter endt gruppearbeid fikk anledning til å snakke til ungdomspolitikere om temaene inkludering, rus og rettigheter.

Arrangør av denne årlige konferansen er Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Batteriet. Mål med konferansen er å skape en møteplass for å å få ny kunnskap, og å kunne dele og lære av hverandre. Kan vi få til noe sammen?