JEG HAR IKKE RÅD TIL Å VÆRE MEG

Makt og muligheter 2021

Konferansen i 2021 ble holdt i april og for første gang digitalt! Takk til alle 80 deltakere!
Det ble en digital møteplass for organisasjoner fra hele Norge. Tema var psykisk helse knyttet til fattigdom og målet var å finne et felles budskap før stortingsvalget. Det ble arbeidet på tvers i grupperom og det var satt opp digitale lunsjrom hvor organisasjonene kunne møte andre organisasjoner i pausen.

Vi fikk også lytte til et spennende innlegg fra Anna-Sabina Soggiu (KORUS OSLO /PhD-student) og Simen Brændhaugen (Voksne for Barn), samt en hilsen fra Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Arrangør av denne årlige konferansen er Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Batteriet. Mål med konferansen er å skape en møteplass for å å få ny kunnskap, og å kunne dele og lære av hverandre. Kan vi få til noe sammen?