BATTERISAMLING HØSTEN 2019:

«Vi har sammen alle Batteriene funnet ut hvordan Batteriet er om 5 år!»

Øyvind (Batteriet Sør-Norge)

BATTERIENE er ressurssentre i 5 ulike byer.

Vi jobber for et samfunn med velferd for alle, der mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Vi arbeider for at mennesker i fellesskap får en tydelig stemme i møte med urett og skjev fordeling av velferdsgoder.

Vår lojalitet ligger hos de fattige og sosialt marginaliserte.

VI DRØMMER OM SOSIAL RETTFERDIGHET

At alle skal ha lik tilgang til samfunnets goder

MÅLGRUPPE

Hvem er vi til for?

BATTERIENE er til for grupper og organisasjoner som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge.

Mange av gruppene er brukerstyrt, det vi si at de selv har erfart fattigdom eller utenforskap på ulike måter.

Eksempler på grupper:

 • tidligere innsatte
 • innvandrere
 • mennesker med en psykisk diagnose
 • vanskeligstilte på boligmarkedet
 • vanskeligstilte på arbeidsmarkedet
 • tidligere rusavhengie

Hvem kan ta kontakt med Batteriene?

 • enkeltpersoner som ønsker å starte en gruppe/organisasjon
 • et styre
 • medlemmer

Hvem jobber Batteriene ikke med?

 • enkeltpersoner med individuelle problemstillinger
 • grupper som har fokus/nedslagsfelt i andre land enn Norge
 • bedrifter /kommersielle aktører (kun som samarbeidspartnere)

Hvem samarbeider vi med?

Vi samarbeider med ulike samfunnsaktører. Ofte jobber vi sammen mot felles mål om mest mulig sosial rettferdighet.

Eksempler på samarbeidspartnere:

 • Ideelle organisasjoner (eks: Røde Kors, Antirasistisk senter, Frelsesarmeen mfl.)
 • Høyskoler, universitet og folkehøyskoler
 • Forskningsmiljøer (eks: Fafo, Institutt for samfunnsforskning, UiO, UiB mfl.)
 • Tankesmier (eks: Agenda, Manifest mfl.)
 • Næringslivet (eks: ProblemLøst)
 • Sosiale entreprenører (eks: Tøyen Unlimited mfl.)
 • Paraplyorganisasjoner for frivillighet (eks: Frivillighet Norge mfl.)

VI TILBYR

 • veiledning
 • kurs
 • utlån av lokaler og utstyr
 • nettverk
 • nettverkskonferanse

 

PENGER

Hva koster det å bruke oss?

Det er gratis å få:

 • veiledning (avtal helst på forhånd)
 • delta på kurs, arrangementer og årlig nettverkskonferanse
 • kontorplass i en periode med tilgang til printer og kontormateriell
 • låne møterom på dagtid (avtal på forhånd)
 • låne lokaler på kvelder og i helger

For å låne lokaler må du ha en brukeravtale med ditt lokale batteri.

DRIFT

Hvem eier og drifter de 5 batteriene?

Batteriet er en del av Kirkens Bymisjon, og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Batteriet i Trondheim er også delvis finansiert av Trondheim kommune.

 

FAGLIG GRUNNLAG

Hvilke metoder jobber Batteriene etter?

Vårt mål er å gjøre brukerorganisasjoner synlige og slagkraftige i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering.

Vi vil bekjempe sosial og økonomisk ekskludering gjennom organisering, likepersonsarbeid, selvhjelp og politisk påvirkningsarbeid.

Batteriet bygger på samfunnsarbeid som metode i sosialt arbeid. Brukermedvirkning står sentralt i alle besluttende prosesser.

Empowerment er viktig som en prosess, en metode og et mål. Vi forstår empowement både som en kollektiv og politisk frigjøring og som en psykologisk utviklingsprosess (Slettebø 2000).

Batterieffekten er:

 1. at mennesker får håp om at egen innsats virker
 2. at mennesker får tro på at man kan gjøre noe for å skape en forskjell for seg selv og andre
 3. å skape mer aktelse, og bidra til at den enkelte kan si til seg selv: «Jeg er noe, jeg kan noe!»

PERSONVERN (gdpr)

Batteriene er, som virksomheter i Kirkens Bymisjon, forpliktet til å beskytte og respektere personvernet ditt. Vi jobber hardt for å følge det regelverk om personvern som til en hver tid er gjeldende. Les mer om dette på denne siden her.