BATTERIENE er ressurssentre i 5 ulike byer.

Vi jobber for et samfunn med velferd for alle, der mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Vi arbeider for at mennesker i fellesskap får en tydelig stemme i møte med urett og skjev fordeling av velferdsgoder.

Vår lojalitet ligger hos de fattige og sosialt marginaliserte.

Vi har begrensede åpningstider og hjemmekontor – men kontakt oss gjerne!