BATTERIENE er ressurssentre i 5 ulike byer.

Vi jobber for et samfunn med velferd for alle, der mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Vi arbeider for at mennesker i fellesskap får en tydelig stemme i møte med urett og skjev fordeling av velferdsgoder.

Vår lojalitet ligger hos de fattige og sosialt marginaliserte.

Ønsker du å lære mer om å starte en frivillig organisasjon, eller bli en sosial entreprenør? 
Alt vi tilbyr er gratis, ta kontakt!