VEILEDNING OG KARTLEGGING

Du og din organisasjon kan avtale et møte med oss batterister når du har behov for det. Veiledning er gratis.

Vi veileder innen alt som har med organisasjonsarbeid å gjøre. Sammen finner vi frem til hvordan dere kan jobbe bedre i organisasjonen. Vi vil aldri bestemme hva dere skal gjøre eller hvordan dere skal jobbe, men vi kan støtte og rettlede dere.

Hvis du kommer hit for første gang, eller har behov for det, gjør vi også en kartlegging av organisasjonen. Trykk på bildene under for å lese mer om dette.