VELKOMMEN TIL BATTERIET VEST-NORGE

Ønsker du å lære mer om å starte eller å drive en frivillig organisasjon?

Vi tilbyr gratis veiledning, kurs, lokaler m.m.

Vanlige åpningstider er tirsdag, torsdag, fredag kl. 10 – 15. Mandag og onsdag etter avtale.

Hilsen Ida, Linn Beate og Stefano