FELLESSKAP GIR TYNGDE – IKKE BLI VEID FOR LETT

Makt og muligheter høst 2015