VI TAR PULSEN PÅ VELFERDSSAMFUNNET

Makt og muligheter 2016

Makt og muligheter 2016 fant sted på Union Scene i Drammen 1. og 2. desember .

Konferansen samlet 90 deltakere, som fikk mye faglig input, dialog, styrket nettverk og moro!

Etter konferansen snakket vi med Leni Hemminghytt Rønbeck som representerer organisasjonen Kreativt og mangfoldig arbeidsliv (KREM). Hennes organisasjon er med i Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, og hun var med i arbeidsgruppa som sammen med batteristene planla og gjennomførte konferansen. Det var også Leni som ønsket velkommen til middagen på kvelden, og som introduserte oss for krussedullfilosofen!

Deltakerne ble i løpet av konferansen bedt om å bringe ord de forbinder med velferdssamfunnet, resultatet ble en ordsky (se bilde nederst i denne saken).

    • Vi spør Leni om hva hun synes om ordskyen? Mitt inntrykk var at folk synes det var en gøy prosess, nettopp fordi de produserte den selv! Det ble tydelig hva folk mente, og skyen ble et fint utgangspunkt for tenketankene i sin sofaprat.  Leni ber oss legge merke til ordet som ble størst og som dermed oftest ble nevnt: muligheter!
    • Hva handlet Makt og muligheter om for deg? Konferansen handlet om å ta pulsen på velferdssamfunnet, og gjennom aktiv deltakelse komme tettere på utfordringene vi står ovenfor – gjøre en samfunnsprognose!  Vi trenger nye løsninger, mener Leni.
    • Hvordan var stemninga? Jeg opplevde en varm stemning og mye velvilje. Konferansen bærer ofte preg av optimisme, kreativitet og mye nyttig erfaringskompetanse. Det brede mangfoldet skaper en levende dynamikk, noe som inspirerer!
    • Oppdaget du noe nytt, og hva gjorde inntrykk på deg? Det å ha hårete mål, som krusedullfilosofen snakket om, festet seg. Også det å være klar over at utviklingen ikke går i en rett linje. Det ligger mye læring i krusedullen. Jeg vil også trekke fram noe som de sosiale entreprenørene snakket om som handlet om at involvering av målgrupper skaper vinn vinn.

Arrangør av denne årlige konferansen er Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Batteriet. Mål med konferansen er å skape en møteplass for å å få ny kunnskap, og å kunne dele og lære av hverandre. Kan vi få til noe sammen?