Samarbeidsforum mot fattigdom

logo_samarbeidsforum

Batteriet er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF). Forumet er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og består av tolv landsdekkende organisasjoner.

Representanter fra Samarbeidsforum har jevnlige møter med arbeidsministeren og ministerens stab gjennom Regjeringens Kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Brosjyre

Se også vår brosjyre  (PDF)

Møteplan

Møteoversikt for forumet og for Kontaktutvalget

Årsrapporter

Årsrapport 2013 (PDF).
Årsrapport 2014 (PDF)
Årsrapport 2015 (PDF)

Politiske saker

  • Rett til egnet bolig for alle
  • Helse med særlig fokus på rus og psykiatri
  • Rettighetsbasert sosialhjelp (basert på nasjonal minstenorm)
  • Et mer inkluderende arbeidsliv
  • Et inkluderende samfunn for de som er nye i Norge
  • Barn i fattige familier
  • Asylpolitikk
  • Et kultursensitivt barnevern
  • En human kriminalomsorg

Verdipolitisk plattform

Kontakt oss

Batteriet Oslo er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Regjeringens Kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

E-post:  batteriet.oslo@bymisjon.no
Besøksadresse: Fredensborgveien 24 A  |  Se kart her 
Postadresse: Fredensborgveien 24 A 0177 Oslo
Telefon: 23 68 23 00

> Våre ansatte batterister i Oslo