Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge består av 13 organisasjoner.
Trykk på logoen for å besøke organsiasjonens egen nettside.