Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge består av 11 organisasjoner.
Trykk på logoen for å besøke organsiasjonens egen nettside.