Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge består av 12 organisasjoner.
Trykk på logoen for å besøke organsiasjonens egen nettside.