Batteriet Oslo er sekretariat for

Forumet er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og består av tretten landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder 4 ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU).

Forumet har de siste årene møtt Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, tidligere Barne og likestillingsminister Solveig Horne og tidligere Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Forumet møtes også 4 ganger i året på Batteriet Oslo for å jobbe ut felles sak.