Batteriet Oslo er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge