Batteriet Oslo er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge 

Forumet er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og består av tolv landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder 4 ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU).

Forumet har de siste årene møtt Robert Eriksson, Anniken Hauglie, Solveig Horne, Sylvi Listhaug, Monica Mæland m.flere. I 2021 skal forumet i hovedsak møte Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).