Batteriet Oslo er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge 

Forumet er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og består av elleve landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder 4 ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU).

Forumet har de siste årene møtt Robert Eriksson, Anniken Hauglie, Solveig Horne, Sylvi Listhaug, Monica Mæland,  Torbjørn Røe Isaksen m. flere.  Høsten 2021 skal forumet møte Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).