Forumet møter Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU) 4 ganger i året.