Forumet møter Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU) 4 ganger i året.

Neste møte er 23. september 2019 med både Arbeid- og sosialdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilstede.