Forumet møter «Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte» (KU) omlag 4 ganger i året. Møtene skjer vanligvis fysisk, men også digitalt hvis nødvendig.