Forumet møter Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU) 4 ganger i året.

Neste møte er 6. desember 2019 og skal handle om arbeid og inkludering.