De fleste frivillige organisasjoner (foreninger) har et styre, men det er ikke et absolutt krav fra Brønnøysundregistrene. Et styre velges på en demokratisk måte av medlemmene. Her kan du lese mer om styre og styrearbeid.