Personvern er viktig i frivillige organisasjoner. Nå har nye regler kommet.

Personvern handler om retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. For frivillige organisasjoner handler det om at medlemmer og samarbeidspartnere skal ha tillit til hvordan deres persondata behandles.

Med de nye reglene blir det flere rettigheter for enkeltpersonen og flere plikter for organisasjonen. Kort oppsummert innebærer dette at alle som jobber, er tillitsvalgte eller frivillige i en organisasjon og som håndterer personopplysninger, må forholde seg til flere regler for håndtering av personopplysninger.

Det er viktig å sette seg inn i dette om dere har medlemsregister, om dere sender ut nyhetsbrev, har nettside eller på andre måter har å gjøre med persondata. En personvernerklæring, og prosedyrer for hvordan dere behandler dataene er også viktig å ha.

Datatilsynet og Frivillighet Norge vet mye om dette. I Frivillighet Norge har jurister jobbet godt med å kartlegge konsekvensene av de nye reglene for frivilligheten. De har laget en guide som tar deg gjennom det du bør gjøre.