• IT-VERKTØY

Det finnes en del verktøy som gjør det lettere å drive en frivillig organisasjon. Noen er gratis, andre koster litt. Du kan få en del programvare nesten gratis, tips til programmer for prosjektstyring osv. Med gode verktøy blir det mer tid til det organisasjonen egentlig skal drive med!

Se også SoCentral og Frivillighet Norge sin verktøykasse.