HVORDAN STARTE EN FRIVILLIG ORGANISASJON?

Det er flere fordeler med å registrere gruppa som en frivillig organisasjon (forening). Dere får et organisasjonsnummer som betyr at dere kan søke om penger flere steder. Dere kan også blir registert i Frivillighetsregisteret.