Vedtektene til et lag eller en forening er «lovene og reglene» som medlemmene har bestemt.

Vedtektene bør inneholde:

  • foreningens navn
  • kommune
  • formål
  • regler for foreningens styre og årsmøte
  • regler for medlemmenes forhold til foreningen
  • regler for vedtektsendringer
  • informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld)