På et stiftelsesmøte blir en organisasjon offisielt til. Referat fra stiftelsesmøtet må sendes inn til Brønnøysundregistrene for å registrere organisasjonen og søke om å få et organisasjonsnummer.

Hva er et stiftelsesmøte?
En organisasjon blir dannet på et stiftelsesmøte. På dette møtet samles de som står bak organisasjonsidéen og andre interesserte som kunne tenke seg å være med på oppstarten. Det er et par sentrale ting man må tenke gjennom før man kaller inn til stiftelsesmøte. For det første: Hva er formålet med organisasjonen?

Det er ingen som ønsker å bli med på å starte en organisasjon som ingen forstår hva skal jobbe med – og det er heller ikke særlig spennende. Målene og oppgavene til organisasjonen må være klare og tydelige, slik at medlemmene har lyst til å være med.

Hva skjer på et stiftelsesmøte?
På stiftelsesmøtet er det vanlig at det vedtas vedtekter, velges et styre og at det settes noen arbeidsmål for det nye styret, det vil si hva de konkret skal jobbe med den nærmeste tiden. Forslag til dette bør lages på forhånd, slik at man ikke bruker unødig lang tid på møtet. Det styret som velges til å jobbe frem til første ordinære årsmøte kalles ofte for et interimsstyre.

Sjekkliste før stiftelsesmøtet:

  1. Finn formålet med organisasjonen
  2. Lag forslag til vedtekter
  3. Finn personer som vil sitte i styret og som vil være medlemmer
  4. Lag en plan over hva organisasjonen skal gjøre den første perioden (aktivitetsplan) og hva medlemstilbudene er
  5. Finn et sted du kan arrangere stiftelsesmøtet og sett en dato
  6. Spre informasjon om stiftelsesmøtet
  7. Forbered deg godt før møtet slik at du vet nøyaktig hva du skal presentere og hvordan
    Se eksempel på agenda stiftelsesmøte (PDF)

Kilde: Frivillighet Norge

Om stiftelsesdokumentet (også kalt referat eller protokoll fra stiftelsesmøte).

En forening eller et lag stiftes ved at det opprettes en avtale mellom medlemmene. Dette skjer normalt ved at medlemmene kalles inn til et stiftelsesmøte, der medlemsmassen formelt beslutter å stifte foreningen eller laget. Det må være minst to personer for å kunne stifte et lag eller en forening.

I stiftelsesdokumentet er det vanlig å ta med hvem som møtte på stiftelsesmøtet, dato og sted, at man formelt har besluttet å stifte en forening  med et bestemt formål som medlemmene ønsker å arbeide for og valg av styre. Vedtektene til foreningen må godkjennes på stiftelsesmøte. Stiftelsesdokumentet må være underskrevet.

Se her for Brønnøysundregisteret_mal_for_stiftelsesdokument