I Brønnøysundregistrene kan du registrere ditt lag eller din forening (frivillige organisasjon).

For å gjøre dette må du først inn på sidene til registrene, deretter logge deg inn digitalt, via Altinn.

De fleste foreninger skal bare registrere seg i Enhetsregisteret og eventuelt Frivillighetsregisteret.

De som behandler søknaden din er svært nøye med at alle nødvendige opplysninger er med, at de er korrekte, og at alt er riktig signert. Normal behandlingstid for å få organisasjonsnummer er et par uker, men dette varierer.

Brønnøysundregisterene har veldig gode nettsider om dette, så vi anbefaler at dere går inn her:

Hvorfor registrere foreningen i Brønnøysundregisterene?

  • for å få et organisasjonsnummer. Du må ha dette for å opprette en bankkonto, og ofte for å søke midler/penger (offentlige støtteordninger, bydelene, stiftelser, legater osv).
  • for å kunne registrere organisasjonen i Frivillighetsregisteret. Dette er valgfritt, og gir flere fordeler: organisasjonen kan delta i Grasrotandelen og søke om momsfritak. Organisasjonen kan også rekruttere frivillige gjennom www.frivillig.no. For å bli registrert i Frivillighetsregisteret, må dere først være registrert i Enhetsregisteret. Her kan du registrere i begge registrene samtidig.

Forberedelser:

  • alle nødvendige dokumenter
    • vedtekter
    • protokoll fra stiftelsesmøte som viser at vedtektene er godkjent, og som viser hvem som er valgt til styret
  • fødselsnummer på alle personer som skal registreres med en rolle, som for eksempel kontaktperson og styreleder
  • det som trengs for å bruke digital signatur i Altinn (bankID, bank ID på mobil el.l)

Du trenger ikke å sende inn årsrapport, budsjett, regnskap, interne rapportskjema og lignende.

Gjennomføring:

Vanskelig?

Kontakt oss på Batteriene eller Brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene Tlf 75 00 75 00