• Rekruttering

Det er flere måter å skaffe nye engasjerte på. Men det er også viktig å ta godt vare på dem man har.

Sjekk også ut den digitale portalen www.frivillig.no.