MEDLEMSHÅNDTERING

Medlemshåndtering handler om kontingent og registrering, men også om hvordan medlemmer eller frivillige blir behandlet i organisasjonen.