Frivillig.no er en nettportal som frivillige organisasjoner kan bruke til å rekruttere gjennom.