Ønsker du å ta utgangspunkt i opplevelsen av ditt eget problem, og gå inn i en prosess sammen med andre i samme situasjon? Med en selvhjelpsgruppe kan du lære mer om din egen erfaring og bidra til å skape forandring.

Du har kanskje ervervet deg erfaringer i eget liv som du nå vil bruke til å skape en forskjell.

Gjennom selvhjelp kan du arbeide deg gjennom din erfaringskompetanse i endringsprosesser sammen med andre. En slik prosess krever mot.

Batteriet kan støtte en slik gruppe i en oppstartsfase og bidra med veiledning. Med utgangspunkt i din og deres verdifulle kompetanse vil vi gjerne gå sammen med dere et stykke på veien.