Vi vet at utenforskap er dyrt for samfunnet. Det koster i penger, livskvalitet, tapt barndom og kriminalitet. Vi krever derfor handling i dag, for å slippe å måtte ta regninga i morgen..

#regningakommer #valg2021

Vi samler budskap under felles hashtagg frem mot Stortingsvalget 13. september!

Batteriene i Norge støtter ulike grupper og organisasjoner i sitt politiske påvirkningsarbeid. Et mangfold av mennesker og politiske saker. Vi er enige om at vi trenger en bedre politikk for fattigdom, psykisk helse og inkludering, og at politikerne skal få høre fra oss.

  • Vi vet at utenforskap er dyrt for samfunnet.
  • Utenforskap koster i penger, livskvalitet, tapt barndom og kriminalitet.
  • Å bruke penger på å motarbeide fattigdom og utenforskap nå, vil vi alle som samfunn tjene på.
  • Det koster mye å ha lite for samfunnet og individet!

Vi krever derfor handling i dag, for å slippe å måtte ta regninga i morgen.

Denne #-kampanjen springer ut av årets digitale nettverkskonferanse «Makt og muligheter» arrangert av Samarbeidsforum og Batteriet.

Har du og din organisasjon et budskap til politikerne før valget til høsten? (men liten tid til å mobilisere):

Bli med oss ved å bruke hashtaggene: #regningakommer og #valg2021

Er du opptatt av en mer rettferdig sosialpolitikk og å bekjempe utenforskap i Norge så bli med!
Er du engasjert innen temaer som fattigdom og lavinntekt, psykisk helse, rus, bolig, arbeid, familie og barn, spillavhengighet eller inkludering og mangfold?

Her har du oppskriften for å bli med:

  1. Bruk den kanalen du vil (Facebook / Instagram / Twitter / YouTube / TikTok / Nettside / E-post / Nyhetsbrev … )
  2. Skriv en kort tekst som er ditt budskap til politikerne! (Hva må det gjøres noe med NÅ?)
  3. Legg til hashtaggene #regningakommer og #valg2021

Valgfritt:

  1. Post et bilde som du mener illustrerer det du vil si
  2. Lag en kort videosnutt
  3. Inkluder deler av ferdiglaget tekst fra kampanjen

Bruk tekst og kulepunkter fra denne kampanjesiden og legg til eget budskap! Ingen må stå til rette for andre organisasjoner sitt budskap i kampanjen.

Det nærmer seg høstens valg hvor sosial ulikhet vil være et viktig tema! Bli med du også!

Kampanjen er jobbet ut av de 5 Batteriene i Norge i etterkant av konferansen Makt og Muligheter i april 2021.
Over 80 deltakere deltok digitalt og tema var psykisk helse knyttet til fattigdom.

Et hovedbudskap fra deltakerne var at vi må handle nå – før regninga for både samfunn og individ blir for stor!

Makt og Muligheter arrangeres av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Batteriene hvert år, les mer her. 

Er du usikker på hvordan bli med i hashtagg-kampanjen? Kontakt ditt nærmeste Batteri (trykk på ikonene nedenfor):