Lokaler og utstyr

Kontorplass og utlån av lokaler og utstyr er gratis. Vi erfarer at alt blir godt tatt hånd om av de som låner hos oss!

Drop-in kontorplass: åpningstidene varierer for de ulike batteriene, men når det er åpent kan du komme innom for å bruke pc, kopimaskin og annet teknisk utstyr. Det er også kjøkken og diverse utstyr tilgjengelig.

Organisasjoner tilknyttet Batteriet kan få låne nøkkel til huset, slik at møter og kurs kan holdes på kveldstid eller i helger. Dette krever at du og din organisasjon har en brukeravtale med ditt lokale batteri.

Ta kontakt med ditt batteri for å avtale et møte.

Dette kan din organisasjon låne (litt ulikt på de ulike batteriene):

  • Kontor og møterom
  • Kjøkken
  • PCer og kopimaskin
  • Videokanon og lerret
  • Lydanlegg
  • Megafon og materiell til aksjoner & paroleverksted
  • Telt til stand (Oslo)