Lokaler og utstyr

Batteriet er et hus med ulike rom. Lokalene kan du låne gratis.

Lokaler for organisasjoner er ofte svært kostbart i de store byene. Batteriet er derfor veldig glad for å kunne tilby gratis utlån av møterom og kurslokale.

Åpningstidene varierer for de ulike batteriene, men når det er åpent kan du komme innom for å bruke pc, kopimaskin og annet teknisk utstyr. Det er også kjøkken og diverse utstyr tilgjengelig.

Organisasjoner tilknyttet Batteriet kan få låne nøkkel til huset, slik at møter og kurs kan holdes på kveldstid eller i helger. Du blir tilknyttet batteriet ved å lage en brukeravtale. Ta kontakt med ditt batteri for å avtale et møte.

Dette kan din organisasjon låne:

  • Kontor og møterom
  • Kjøkken
  • PCer og kopimaskin
  • Videokanon og lerret
  • Lydanlegg
  • Megafon og materiell til aksjoner & paroleverksted
  • Telt til stand

På batteriet kan du skape noe sammen med andre!

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.