KONFERANSEN ER FULLTEGNET

Konferansen er en arena for bygging av kunnskap og nettverk.

Formålet med konferansen er å:
– øke kompetansen i organisasjonene og fremme politisk påvirkning
– bygge nettverk på tvers av organisasjoner fra hele landet
Konferansen vektlegger utveksling av erfaringer og kunnskap på tvers av organisasjonene.
Tema for årets konferanse er: Kraften i å dele
Dialog er et viktig redskap for samarbeid og læring. Årets konferanse vil handle om kunsten i å dele, og hvilken kraft dette vil ha for videre organisasjonsutvikling.

Gjennom workshops, erfaringsutvekslinger og prosessarbeid vil vi med denne konferansen tilrettelegge for dialog og samarbeid på tvers av organisasjonene.

Vi skal bl.a. går nærmere inn på:
– Dagens forventninger og krav til frivillige organisasjoner
– Hvordan øke samarbeidet med andre aktører slik som offentlig sektor, kommune, stat og næringsliv
– Læring på tvers av organisasjoner
– Presentasjonsteknikk: hvordan spisse budskapet til din organisasjon?

Når: 15. – 16.november
Konferansen begynner kl.11 onsdag og vi runder av ca. kl.12.00 torsdag.
Sted: Voksenåsen kultur og konferansehotell i Oslo

Her kan du laste ned program og praktisk info for Makt og muligheter 2017

Informasjon til organisasjonene:
Max 2 deltakere fra hver organisasjon.
Deltakelse på konferansen er gratis. Dette inkluderer reise, overnatting (1 natt), mat og program.

Ta kontakt med ditt lokale Batteri for å avtale reise. Billigste reisevei blir dekket.

Ved spørsmål, ta kontakt med Paloma (Batteriet Oslo): paloma.leon@bymisjon.no

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.