Batteriet er et ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. Vi vil bekjempe fattigdom og sosial ekskludering. Vi drømmer om at alle mennesker har lik tilgang til samfunnets goder.