Oslo kommune:
Enhet for mangfold og integrering (EMI) gir grunnstøtte til organisasjoner, og også tilskudd til ulike prosjekter som fremmer integrering. De fleste har søknadsfrist 1. februar, men noen støtteordninger har også løpende frist.

Bydelene i Oslo:
De fleste bydeler i Oslo har søknadsfrist i februar/mars 2017.
Se Oslo kommune sine nettsider: www.oslo.kommune.noTilskudd, legater og stipend

Eksempler:
Frivillighetsmidler Bydel Bjerke
Frivillighetsmidler Bydel Sagene
Frivillighetsmidler i Bydel Alna
Frivillighetsmidler i Bydel Frogner
Frivillighetsmidler i Bydel Gamle Oslo
Frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker
Frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand
Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen
Frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand
Frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker
Kultur- og frivillighetsmidler i Bydel Grorud
Kultur- og frivillighetsmidler i Bydel Stovner
Stipend til unge kunstnertalent innen frivillig kulturfelt
Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Oslo Sør-Satsingen
Tilskudd til frivillige organisasjoner som tilbyr leksehjelp
Tilskudd til frivillighetsmidler

Det gis støtte til for eksempel:

  • Kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer, og utstyr
  • Aktivitet som alle i bydelen kan delta på
  • Prosjekter som bidrar til integrering og brobygging mellom organisasjoner og grupper
  • Det gis som regel ikke støtte til ordinær drift av organisasjonen

I søknaden må det bl.a være:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Samarbeidspartnere
  • Kontaktinformasjon