Hei! Har du en idè? Ønsker du å skape en forandring?

 

Vil du ta ansvar for din egen situasjon?
Du står kanskje alene i en startfase, men drømmer om at dere skal bli flere som tar opp kampen sammen. Du vil gjerne bruke din egen erfaring til å skape en forandring for den gruppen mennesker som du representerer. Eller kanskje et fellesskap i seg selv ville være godt. Din visjon kan bli til virkelighet!

Velkommen til Batteriene i Norge!
Batteriet er et ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. Vi arbeider for at grupper skal bli slagkraftige over tid. Batteriet vil være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring.

Du kan dele dine ressurser med andre
Du opplever kanskje at fortiden din er til hinder for å delta i samfunnet. Men vi som jobber på Batteriet mener at livserfaring er en viktig kompetanse! Du kan bruke din erfaring til å hjelpe andre i samme situasjon.

“Den som har skoen på, vet hvor den trykker”.

Hvordan føles det å komme ut av fengsel og starte på nytt?
Eller hvordan er det å leve et rusfritt liv etter lang tid med avhengighet? Egenorganiserte grupper og fellesskap har en unik kunnskap og erfaring.  Det er nettopp disse organisasjonene Batteriet er til for.

Likemannsarbeid
Vi på Batteriet tror at det å dele erfaringer, kunnskap og opplevelser, er et viktig grunnlag for å mestre livet. En felles erfaring kan være en viktig støtte for å komme videre i eget liv.

Ny i Norge?
Mange møter store utfordringer som ny i Norge. Batteriet bidrar til å styrke grupper som arbeider for inkludering og nettverk.