Du kan påvirke! Det skapes bevegelse når mennesker går sammen i grupper og organisasjoner.

 

“Vi mener” er sterkere enn “Jeg mener”
Når du går sammen med andre i samme situasjon, er det enklere å synliggjøre felles utfordringer. Her kan du bruke dine evner og erfaringer.

På Batteriet skaper vi muligheter for å påvirke de politiske myndigheter. Vi arrangerer møter og høringer. I fellesskap får vi en sterkere stemme overfor de som utformer samfunnets velferds-politikk. Det er viktig for demokratiet at alle grupper blir sett og hørt.

Det “vi” mener, kan gjøre en forskjell.