• Søke støtte

For å søke støtte (penger) må foreningen som oftest ha et organisasjonsnummer. Det finnes lokale, kommunale, statlige og private ordninger å søke på. En søknad krever alltid at at du sender inn en søknadstekst, budsjett og kontaktinformasjon. Det kan også være krav om andre ting, så les utlysningen nøye.