Årsmøtet bestemmer hva styret skal gjøre.
Men hvem har ansvaret for hva i styret?