• Politisk påvirkning

Demokratiets idé er enkel: folket skal styre.

Skal demokratiet fungere, må vi alle ha en reel mulighet til å delta.

Alle stemmer skal telle likt, men svært ofte er det de mest ressurssterkes stemme som blir hørt. Dette ønsker vi på Batteriet å endre på, og å være med i utviklingen av mer sosial rettferdighet.

NY fra mars 2021: trykk her for å lese SV sin Lobbykokebok