HVA ER ET STYRE?

Styret i en frivillig organisasjon må bestå av minst 3 personer.
Styret er ansvarlig for den daglige driften i organisasjonen.