ÅRSMØTE – HVA OG HVORFOR?

Årsmøtet i en organisasjon avholdes (som navnet tilsier) en gang i året. Da har medlemmene mulighet til å bestemme ting som angår organisasjonen.

I organisasjonen sine vedtekter står det en del om hvordan årsmøtet skal avholdes. Dette ble dere enige om da dere lagde disse vedtektene og stiftet organisasjonen. I vedtektene står det for eksempel noe om innkalling, organisering av valg, godkjenning av regnskap, budsjett osv. Se denne: Brønnøysundregisteret_mal_for_vedtekter.pdf

Årsmøte kan ha ulike navn: landsmøte, representantskapsmøte, generalforsamling, general assembly. En liten organisasjon, som ikke er en del av en større landsdekkende organisasjon, kaller gjerne dette møtet for et årsmøte.

Små frivillige organisasjoner har vanligvis i sine vedtekter at de skal avholde årsmøte på vinter / vår hvert år (mars – april – mai – juni). Se her for en illustrasjon av hvordan året kan se ut i en organisasjon. 

Det er styret som sender ut innkalling, og det er viktig å finne egnede lokaler så tidlig som mulig.

Selve møtet trenger ikke å vare mer enn noen få timer, men mange organisasjoner velger å kombinere det med en medlemssamling, et foredrag, et kulturelt innslag eller en hyggelig aktivitet. Særlig hvis medlemmer har reist langt for å kunne være med. Noen har også i vedtektene sine at de kan invitere gjester, media eller andre til å være med (men at disse da ikke har stemmerett).

Er dere en liten organisasjon er dere ikke pålagt av Brønnøysund å avholde årsmøte, men av respekt for medlemmene så er dette møtet viktig. For å sikre en demokratisk drift av organisasjonen bør medlemmene blir hørt og være med å bestemme.