VELKOMMEN TIL BATTERIET OSLO

Ønsker du å lære mer om å starte eller drive en frivillig organisasjon?
Vi tilbyr gratis veiledning, kurs, lokaler m.m, og har også ledige kontorplasser.

Se en oversikt over våre kommende kurs her.

Ta gjerne kontakt!

Vennlig hilsen Ellen, Elisabeth, Lars, Ismail og Gunnhild