• NORGE 2017
  98 175 BARN
  VOKSER OPP I FATTIGDOM
 • GJØR INGENTING MED PROBLEMET
 • SAMARBEIDSFORUM MOT FATTIGDOM
  PRESENTERER:
  DEN NORSKE REDNINGSPAKKA MOT BARNEFATTIGDOM
  les mer