Leder

 • Kaller inn til styremøte og har jevnlig kontakt med alle styremedlemmene
 • Tals- og kontaktperson for organisasjonen
 • Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene
 • Følger opp de ansvarlige for styrets arbeidsplan og ser til at arbeidet er i rute
 • Skaper entusiasme, gir skryt og tilbakemelding, kritiserer
 • Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen
 • Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler


Nestleder

 • Tar over som leder dersom lederen er fraværende
 • Følger opp styremedlemmene, inspirerer og oppmuntrer
 • ”Poteten” i styret – kan gjøre det meste


Sekretær

 • Skal skrive referat fra møtene
 • Ansvarlig for å skrive søknader
 • Skriver årsmeldingen i samarbeid med leder
 • Ansvarlig for innkommende (e-)post
 • Holder orden på medlemsregisteret, registrerer inn- og utmeldinger


Økonomiansvarlig

 • Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes
 • Ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger og for å føre regnskap
 • Lager forslag til budsjett sammen med styret
 • Presenterer økonomiens status på hvert styremøte
 • Tar vare på alle kvitteringer og arkiverer dem på en god måte


Styremedlem

 • Ansvarlig for øvrige arbeidsoppgaver, for eksempel PR-ansvarlig
 • Ansvarlig for gjennomføring av arrangementer
 • Kontaktperson for medlemmene
 • Hjelper øvrige styremedlemmer hvis nødvendig


Varamedlem

 • Rykker inn dersom noen i styret melder fravær
 • Blir vanlig