• Årshjul og handlingsplan

Et årshjul kan se veldig forskjellig ut for ulike organisasjoner. Vi har allikevel tegnet opp et årshjul hvor vi plasserer det viktigste som skal skje i løpet av året.