• Hvordan rapportere?

10 tips!

1. Krav. Se på retningslinjene til støtteordningen og sjekk hvilke krav som stilles til rapporten.

2. Form. Det kan også være at støttegiverne har krav til formen på rapporten. Skal den for eksempel skrives i eget skjema?

3. Underveis. Mens dere jobber med et prosjekt eller en gjennomføring av det dere søkte støtte til, kan det være lurt og allerede tenke på rapporten. Et tips kan være å lage en såkalt ”delrapport” underveis i gjennomføringen, slik at dere er sikre på at alt dere har gjort blir ført i pennen.

4. Regnskap. Det er selvfølgelig lurt å føre prosjektregnskap underveis. Slik sikrer dere også at dere holder budsjettet. Her er det veldig viktig å sjekke med støttegiveren om de krever revisjon av regnskapet, og i så fall må det settes av god tid til dette slik at rapport og regnskap leveres inn i tide. Husk å lage et godt system for oppbevaring av bilag som for eksempel kvitteringer.

5. Gjennomføring. Når dere skrev søknad, la dere også ved en plan over hva som skulle gjøres. Har dere overholdt denne planen? Hvis ikke, hva var grunnen til det?

6. Mål. Dere har et formål for organisasjonen, og kanskje et mer konkret formål for det dere søkte støtte til. Har dere oppnådd målene?

7. Erfaringer. Hva har dere lært? Beskrivelse av erfaringer gjør at andre i organisasjonen som leser rapporten kan lære av dem og kanskje gjennomføre et tilsvarende prosjekt.

8. Resultater. Hva skal dere gjøre med de erfaringene dere har gjort? Dersom prosjektet er avsluttet: Hvordan tar dere med dere det dere har lært videre i organisasjonen? Dersom dere skal gjennomføre noe liknende opplegg: Hvordan går dere frem?

9. Frist. Mange støtteordninger har en tidsfrist, som betyr at dersom pengene ikke brukes innenfor denne fristen, må de betales tilbake.

10. Frist II. Husk å levere rapporten i tide. Dersom dere ikke overholder fristen, kan det føre til at dere må betale tilbake tilskuddet.