• Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom

NAV lyser nå ut Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom 2022.

Vi har laget denne lille videoen (3 minutter) for å gi deg et innblikk i søknadsportalen. Midler gis til DRIFT av organisasjonen, og får du midler så prioriteres du i 3 år. Les forskrift og veileder nøye.
Og husk at du gjerne kan kontakte oss på Batteriene for hjelp til søknaden.