STØTTEORDNINGER SPESIELT FOR OSLO

Bydelene i Oslo:
De fleste bydeler i Oslo har søknadsfrist i februar/mars.
Se Oslo kommune sine nettsider: www.oslo.kommune.no – Tilskudd, legater og stipend

Eksempler:
Frivillighetsmidler Bydel Bjerke
Frivillighetsmidler Bydel Sagene
Frivillighetsmidler i Bydel Alna
Frivillighetsmidler i Bydel Frogner
Frivillighetsmidler i Bydel Gamle Oslo
Frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker
Frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand
Frivillighetsmidler i Bydel St. Hanshaugen
Frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand
Frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker
Kultur- og frivillighetsmidler i Bydel Grorud
Kultur- og frivillighetsmidler i Bydel Stovner
Stipend til unge kunstnertalent innen frivillig kulturfelt
Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Oslo Sør-Satsingen
Tilskudd til frivillige organisasjoner som tilbyr leksehjelp
Tilskudd til frivillighetsmidler

Det gis støtte til for eksempel:

  • Kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer, og utstyr
  • Aktivitet som alle i bydelen kan delta på
  • Prosjekter som bidrar til integrering og brobygging mellom organisasjoner og grupper
  • Det gis som regel ikke støtte til ordinær drift av organisasjonen

I søknaden må det bl.a være:

  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Samarbeidspartnere
  • Kontaktinformasjon