• Politisk påvirkning - hva er det?

Norge er et land med små forskjeller og som vektlegger likhet, noe som gir store muligheter for politisk påvirkningsarbeid. Veien til beslutningstakerne er ofte kortere en man tror, og svært mange politikere ønsker, og oppsøker informasjonen og kunnskapen som frivillige organisasjoner innehar.

Samtidig er det et stort byråkrati og et satt system for hvor og når det er mulig å påvirke. Kunnskap om norsk forvaltning og nettverk er derfor viktig for å kunne påvirke politikerne på en best mulig måte.

For å påvirke politikere er det fire ting som gjelder

  • Kunnskap om saken
  • Riktig timing
  • Evne til å fremføre et budskap
  • Bygge gode relasjoner med de du vil påvirke

Hvem påvirker politikerne?

Organisasjoner, interesseorganer, byråkrater, enkeltpersoner og media.

Hvordan?

Politikere er helt vanlige folk, med helt generell kompetanse. De trenger fag- eller erfaringskompetanse innen de ulike områdene – den har DU!

Den viktigste politiske påvirkningen hver enkelt person gjør er å bruke stemmeretten sin ved valg. (Stemmerett: Alle norske statsborgere over 18 år kan stemme ved stortingsvalg og lokalvalg. Utenlandske statsborgere, som har bodd minst tre år i Norge, kan stemme ved lokalvalg).

Organiser dere og bygg nettverk: ditt budskap vil alltid være sterkere om du snakker på vegne av andre eller flere i samme situasjon med samme faglige og/eller erfaringsmessige kompetanse.

Har din organisasjon en politisk sak, finn ut hvilke politikere som er opptatt av temaet lokalt eller nasjonalt. Ta kontakt, skriv en e-post, eller be om et møte. Det kan være lurt å ha oversikt over det politiske landskapet, når tas saker opp, og å forberede seg i god tid.

Ønsker du en sak inn på statsbudsjettet starter påvirkningsprosessen for neste år allerede når årets statsbudsjett er lagt frem.