• Politisk påvirkning - nasjonalt og lokalt

På denne siden kan du lese om de ulike nivåene i politikken.
Disse er: STORTINGET – FYLKESTINGET – BYSTYRE/KOMMUNESTYRE

Staten Norge – Stortinget –  Regjeringen:

Disse instansene forvalter nasjonale penger og midler. De har ansvaret for prosjekter som har nasjonal betydning, eller tiltak som tilbys over hele landet. Helseforetak, asylpolitikk og høyere utdanning er eksempler hvor statlig påvirkning må til. Ønsker din organisasjon å endre lovverket, er det Stortinget som må påvirkes.

Statsbudsjettet

Hvis du jobber for gjennomslag på statsbudsjettet må du jobbe inn mot den regjeringen som sitter ved makten. F.eks. bør du i 2019 legge fokus på H, V og FrP-regjeringen pluss KrF.

Innspill til statsbudsjettet bør være svært korte og konkrete. Prøv å samle alle deres viktigste innspill og argumenter til en A4-side (Gro-notat). Dere kan heller legge ved utfyllende informasjon.

Innspill til finansieringen av din organisasjon:

 • Henvis til kapittel og post på statsbudsjettet
 • Hvor mye penger vil dere ha utover det som er foreslått
 • Kort og og tydelig begrunnelse

Komitéarbeid

 • Stortinget fordeler saker til fagkomiteene.
 • Hver enkelt sak får tildelt en saksordfører som er ansvarlig for fremdriften.
 • Når komiteen har ferdigbehandlet en sak, avgir den sin innstilling.
 • En innstilling inneholder sammendrag av saken, komiteens merknader og komiteens anbefaling til Stortinget.
 • Merknadene fra komiteen  inneholder de ulike partienes synspunkter, kommentarer og vurderinger av saken.
 • Forslagene (og særlig flertallsforslagene) er viktig
 • Deretter debatteres og stemmes saken over i stortingssalen

Spørretimen på Stortinget

Hver onsdag klokka 10:00 er det muntlig spørretime på Stortinget hvor stortingsrepresentantene kan stille statsrådene spørsmål. Det finnes både ordinær spørretime hvor statsråden får spørsmålene utdelt noen dager i forkant, samt spontan spørretime. Under spørretimen kan hver stortingsrepresentant stille ett spørsmål og to oppfølgingsspørsmål. De ulike politiske partiene tar gjerne imot forslag til spørsmål som de kan utfordre statsrådene på.

Fylke – Fylkestinget – Fylkesmannen:

Fylkeskommunale midler kommer fra staten. Fylket har ansvaret for prosjekter innen fylkesgrensen, og mellom flere kommuner i samme fylket. Ansvarsområder for fylkeskommunen er  videregående opplæring, offentlig tannhelsetilbud, samferdsel og kultur.

Kommune – Bystyre/kommunestyre – Ordfører – Rådmann:

Kommunale midler, får midler fra innbyggere i kommunen og fra staten for tiltak eller prosjekter som har betydning nasjonalt. Tilbyr tiltak og prosjekter internt i kommunen. Ansvarsområder for kommunen er f.eks. sykehjem, grunnskole, idrett og barnevern.

Påvirkning lokalt:

 • Jobb med å bygge opp et nettverk eller benytt deg av det som du har. Kartlegg hvem du kjenner, også når det gjelder politisk ståsted. Bruk ditt lokale hjemsted.
 • Når er årsmøtene i de ulike partiene i der du bor? Bør du treffe noen før det? Og hvem bør du snakke med før landsmøtet?
 • Ha oversikt over hva som skjer når og hvilke politikere som kommer på besøk til byen.
 • Prioriter
 • Du rekker ikke alt, velg det som er viktigst, og planlegg

Å lykkes med å påvirke politikere handler om fire ting samtidig:

 • Kunnskap om saken
 • Riktig timing
 • Evne til å fremføre et budskap
 • Bygge gode relasjoner med de du vil påvirke

Fokuser på løsninger, ikke problemer:

Knytt budskapet ditt til et overordnet mål, men bryt det deretter ned i virkemidler og konkrete tiltak du mener skal til for å nå målet.

Tips til hvordan best få gjennomslag for en sak:

 • Delta i det offentlige ordskifte; aviser, TV, radio, sosiale medier
  • Evt. prøv å sette dagsorden selv!
 • Delta i offentlig behandling av politiske saker; svare på høringer, delta på innspillsmøter osv
 • Bli kjent med folk, skap nettverk og allierte for din sak
 • Møt politikere (invitere dem til møter og arrangementer)
 • Være tilstede på møtene politikere har (bystyret, debattmøter osv)
  • På kommunens hjemmeside ligger oversikt over bystyre/byrådsmøtene med saksdokumenter

Strategisk planleggingsverktøy for påvirkning:

 • Hvorfor er saken eller temaet viktig for din organisasjon?
 • Hvem andre er saken viktig for?
 • Er det prosess rundt saken idag?
 • Hvordan bør saken deres gjennomføres?
 • Hvordan bør dere prioritere? Lage delmål.
 • Når og hvor skal saken ut i livet?