BUDSJETT

Budsjett er en oppstilling av fremtidige kostnader og inntekter i en gitt periode. I budsjettet setter man opp tall for hva man tror ting kommer til å koste. I regnskapet skriver man opp hva ting faktisk kostet.