Informasjon til medlemmer og andre interesserte kan sendes på e-post. Nyhetsbrev er også en fin måte å pushe informasjon gitt på hjemmesiden, det vil gi økt trafikk til hjemmesiden.

Det er viktig at nyhetsbrevene ikke er for lange og tunge å lese. Gi enkle og korte smakebiter på innhold. Det kan lenkes opp til hjemmesiden dersom man ønsker å presentere lengre tekster. Bruk bilder!

Det er viktig at nyhetsbrevene  finner en passende hyppighet og frekvens, medlemmene ønsker ikke for mye informasjon, heller ikke for lite! Mange velger å sende ut nyhetsbrev ca. en gang i måneden.

Eksempler på nettsteder som tilbyr å hjelpe deg å sende ut nyhetsbrev:

  • Mailchimp (gratis å bruke inntil et visst antall mottakere)
  • MailMojo

Vær også obs på nye personvernregler (GDPR) når dere lagrer persondata for å sende ut nyhetsbrev.