Vil dere som organisasjon fortelle samfunnet om saken dere brenner for? Ønsker dere å påvirke politikere og myndigheter, eller andre interessenter?

Disse tiltakene kan være nyttige:

  1. En god hjemmeside
  2. Være aktiv på sosiale medier
  3. Demonstrasjoner og offentlige markeringer
  4. Utruste medlemmene til å være gode ambassadører
  5. Delta i den offentlige samfunnsdebatten i media
  6. Møte politikere og partigrupper (lobbyisme)
  7. Bygge nettverk