Årsmøtet er en frivillig organisasjon (forening) sin høyeste myndighet. Dette innebærer at det er et flertall av medlemmene som bestemmer over organisasjonen!