Vi vet at det er tiden for årsmøter og at de kan være utfordrende å gjennomføre, slik situasjonen er nå da Helsemyndighetene har lagt ned forbud mot alle arrangementer.

I utgangspunktet er det styret, som leder organisasjonen mellom årsmøtene, som har ansvar for å vurdere hva man gjør med årsmøtet dersom dette berøres av koronasituasjonen. Dersom det ikke er forbudt i organisasjonens vedtekter er det i utgangspunkt ingenting i veien for å avholde årsmøtet virtuelt, men gjennomføringen må være sikre at delegatene har mulighet til å delta med alle rettigheter vedtektene gir dem. Les mer på denne siden. 

DIGITALE ÅRSMØTER:

Sjekk ut denne gratis løsningen for digitale årsmøter utviklet av OBOS og Unfold, som nå også er tilgjengelig for frivillige organisasjoner. Les mer her. Se denne videoen for en forklaring på hvordan dette fungerer:

For mindre møter kan nettbaserte møteløsninger som (Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, etc.) dekke behovene til grunnleggende deltakelse og møteledelse. For større arrangementer (over 30 deltakere) som involverer registrering, avstemming og talelister (særlig muligheten for anonym avstemming), jobbes det med å finne mulige løsninger. 

Questback er også en mulighet for å få til anonym stemmegivning, og noen funksjoner er gratis nå i korona-tider. Les mer her. 

Se også sidene til LNU, og Frivillighet Norge som har gode tips og råd om hvordan å ta i bruk digitale verktøy.