Sosialt entreprenørskap

Batteriet bistår sosiale entreprenører i oppstartsfasen, som en slags fødselshjelper. Men hva er sosialt entreprenørskap?

Det finnes mange ulike definisjoner av sosialt entreprenørskap. Universitetet i Oslo opererer med følgende definisjon:

Sosialt entreprenørskap innebærer etablering av en virksomhet hvis hovedmål å løse et sosialt eller samfunnsmessige problem på en innovativ måte, ved bruk av metoder og verktøy fra forretningsverden. Ofte søker sosiale entreprenører å skape nye varige strukturer, eller systemendringer.

Sweet Chili Arts har også laget en liten videosnutt om hva sosialt entreprenørskap er: http://sweetchiliarts.naheba.com/tjenester/hva-er-sosialt-entreprenorskap/

Sosiale entreprenører har innovative løsninger på sosiale eller samfunnsmessige problemer, og bruker metoder og verktøy fra forretningsverden for å løse disse gjennom entreprenørskap. Sosiale entreprenører adresserer mange ulike samfunnsproblemer, innen områder som for eksempel miljø, helse, utdanning, menneskerettigheter, demografiske utfordringer og økonomisk utvikling. (Kilde: Uio.no)

Noen eksempler på sosialt entreprenørskap i Norge i dag:

I 2015 har Batteriet Sør spilt en stor rolle i oppstarten av:
– Minos som er i ferd med å skrive en kontrakt om at alle offentlige videregående skoler skal bruke deres IKT verktøy (verdi ca. 34 000 000 kroner årlig).

– www.lovetannavisen.no som snart lanserer sin nye hjemmeside. De distribuerer gratisavis om sosiale utfordringer til 68 000 husstander i Agder.

Batteriet i Oslo har i 2015 innledet et samarbeid med Tøyen Unlimited som støtter ildsjeler med innovative idéer om hvordan sosiale utfordringer i nærområdet kan løses.